View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  New Ferry Service for Cape Clear IslandSeirbhís Farantóireachta Nua le haghaidh Oileán Chléire

Press Release -Ráiteas Nuchta An Chailín Óir The Cailín Óir service has contracted to provide a temporary ferry service to Cape Clear Island for 9 months starting on 1 March 2010. The company has charted a second vessel, the Dun Aongus for this period to supplement the Cailín Óir. The Dun Aongus , built in 1983 was recently refurbished and has a class 2A license. She is approximately 50 feet long and has a 15 ft beam and can carry 30 passengers in the winter and 64 in the summer. The main consideration in sourcing the vessel was that she has a load line to carry up to 7 tons of cargo which will largely fulfil the cargo carrying requirements of the Island. The vessel does not have a crane and arrangements will be put in place to load and unload the vessel using land based equipment. Some changes and flexibility will be required to provide an adequate ferry service to the Island during this time. In the shoulder season additional sailings are proposed and at certain peak times the two boats will operate together to provide an hourly service from Baltimore. These changes will provide additional choice for the Island community and enhance the tourism industry on the Island. A public meeting will be held before the end of February to agree these changes with the Island Community. During the weeks ahead the company has many challenges to overcome but is confident that the new service can be mobilised in the time available with the consideration and support of all concerned. Tá conradh tógtha ag Seirbhís Farantóireachta an Chailin Óir seirbhís farantóireachta sealadach a sholáthar do Oileán Chléire le haghaidh 9 mí ó 1 Márta 2010. Tá an dara bád curtha ar cairt, an Dún Aongus don tréimhse seo chun tácu leis an Chailin Óir. Deanadh athchóiriu suuntasach ar an Dún Aongus a tógadh I 1983 le déanaí agus tá ceadúnas 2A aici. Tá sí tuairm agus 50 tr ar fhaid agus 15 tr leathan agus tá ceadúnas aici 30 paisineir a iompar sa Gheimhridh agus 64 sa samhradh. Sé an príomh cúis gur roghnaioch an soitheach seo ná go bhfuil ceadunas aice 7 tonna lasta a iompar atá riachtanach chun riachtanais lasta an Oileáin a sholathar. Níl crann ag an mbád agus deanfar socruithe í a lochtu/di lochtu le crainn ar thalamh. Beidh gá le roinnt athruithe chun seirbhís oiriúnach a sholáthar don Oileán le linn an tréimhse seo. Sa lag séisiuir tá seoltaí breise beartaithe agus ag amantaí fior ghnóthach úsáidfear an dá bhád le chéile chun seirbhís ar an uair a sholáthar. Táimid ag siúl go gcruthóid na hathruithe seo rogha nios mó do phobal an Oileain agus go nginfear turasóireacht breise sa lag séisiuir ach go háirithe. Reachtáilfear cruinniú phoiblí san Oileán roimh deireadh Feabhra chun na hathnruithe seo a phlé leis an bpobal. Sna seachtainí le teacht ta go leor dushláin romhainn ach tá muinín ag an gcomhlacht gur féidir an seirbhis nua a sholáthar san am seo le tuiscint agus tacaíocht gach éinne. Séamus Ó Drisceoil, Secretary, Cailín Óir Ferry Service Runaí, Seirbhis Farantóireachta an Chailin Óir

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923