View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather

 Cailín Óir – Tállaí Lasta – Cargo Charges 1.1.2011

Cape Clear Island Ferry Service - Fares and Charges
Where item is not listed the appropriate charge will be according to a similar item which is listed. We regret that cargo cannot be carried on Sundays except in emergencies. All cargo charges are one way only.
Mura bhfuil lasta liostáilte gearrfar táille de réir an lasta is cosúil leis. Is oth linn nach féidir lasta a iompar Dé Domhnaigh ach amháin i gcás éigeandáil.
If there is a question/uncertainty regarding a particular item or a new type of cargo please contact us at info@cailinoir.com  Má tá ceist/ éiginnteacht faoi abhar nó saghas lasta nua dean teagmháil linn ag info@cailinoir.com
                                                       
   

General Pallets/ Ginearalta Pailéid Euro
1 tonna 13.00
2 tonna 22.00
½ tonna   7.00
¾ tonna 10.00
Small wheelie bins/ aráid rotha beag    5.00
Large wheelie bins/ aráid rotha mór 10.00
One ton bags/malaí 1 tonna 13.00
½ bags or lighter/ málaí móra ½ tonna nó níos lú,  admhad ( firewood etc) 7.00

     

Household-Tigh Euro
Bags of potatoes or similar/Málaí Prataí nó cosúil leo (Incl/san áireamh bucket peint, buicéid peint, box fruit/veg, bosca glasraí/torthaí,Briquettes, bricí móna Jerry cans or gallon cans, cannaí galúin7rl) 0.60
 
Boxes under 15 kg/ Boscaí faoi 15 kg (or similar/cosuil leo)   0.60
Box over 15kg/bosca thar 15kg (or similar/ cosuil leo) (San áireamh/including car tyre/bonn gluaisteán) 1.00
Freezer, reoiteoir, Cooker, Sorn, Roll carpet/vinyl, cairpéid, item furniture,
troscán, ladder/ dréimire,small lawn mower/ lomaire féir beag (or similar/cosuil leo) 5.00
Garden shed, tigín, headstone, leacht (or similar/cosuil leo) 20.00
Small generator, gineadóir beag, ride on lawn mower, lomaire féir mór,  Oil tanc, damhac Íle, 32” television or larger, teilifís 32” nó níos mó, (or similar /cosuil leo) 10.00
3 piece suite (troscán)   10.00
Kitchen chair / cathaoireacht cistine 1.25

   

Building/Tógáil Euro
Plasterboard/hardboard  ( 8tr * 4tr)(or similar/cosúil leo)    1.25
Radiators  small / raiditheoir beag (or similar/cosúil leo) 2.50
Stairs Single/Staighre singil    10.00
Stanley/solid fuel range   25.00
Box tiles, bosca tíleanna   1.00
Timber/Admhan  (1.25 per item or €22 per ton whichever is cheaper – 1.25 an piosa nó €22 an tonna cibé acu is saoire)
Toilet/Leithreas, 5.00
Wall insulation/plywood /Aero board     1.25
Waste pipe/píopa  séarachas   1.25
Wheelbarrows /Barra rotha     2.50
Cement mixers - Small/Meascadóir stroighin beag 15.00
Barrels of tar/Bairrile Tarra ( or similar/cosuile leo)    10.00
Bath room suite/Troscán seomra folcadh 15.00
Cement mixers,Large-Meascadóir stroighin mór (or similar/cosuil leis) 20.00
Cement/Lime skim coat/Siomant/aol .60
Copper cylinder/Umar cuipéip 5.00
Cop Doors /Doras Single 2.00
per pipes/píopa cuipéir 0.60
Fireplace/tinteán     10.00
Fitted kitchens/ábhar cistine Single: 30.00
Generator,large/Ginmedóir mór    25.00
Geata/gate 2.00
Hollow core slabs/leach stroighin Per tonne/tonna 15.00
Kitchen worktop/ Barr oibre don Chistin 10.00
Large kitchen cabinets/ cófrai móra don chistin   10.00
Lintels/fardoras (or similar/cosúil leo)     2.00
Plastic attic tank/umar uisce don áiléir    3.00
Reinforcing Iron bars/barraí iarainn (no €22 an tonna cibé acu is saoire/ €22 per ton whichever is cheaper ) 1.25
Reinforcing mesh 8x4 sheets   5.00
Rolls of felt/rollaí feiltím , lead/luaidh, rolls polythene,  window/fuinneog,    2.00
R .Sink & pedestal 5.00
Rolls of fibreglass/rollaí teasdíonach 1.00
Slates/Slataí  (per thousand/ míle) 20.00
Umar Séarachais/ Sewerage Tank (or similar/cosuil lleis)   30.00

   

Farming/ Feirmeoireacht Euro
Bailer wrap Single   1.00
Cattle Box/bosca eallach Single    10.00
Cattle Feeder/ Umar chun ainmhi a bheathú 5.00
Chickens, ducks Siciní/lcachain, etc (in boxes) 1.00
Feedstuff, nuts, meal, málaí biadh/   0.60
Fertiliser, lime, moss peat 0.60
Goat/Calve/pig/Gabhar/Laoi/muc    3.00
Mowing machine/Lomaire faiche   10.00

   

Fishing/Iascaireacht Euro
Lobster pots/potaí Gliomaigh   0.60

   

Gnóanna/Business Euro
Kegs beer/beoir 10.00
Bales of cardboard Per Pallette:    10.00
Cases of beers, minerals/cigarettes/toitiní/ice cream, u.reoite   0.60
Cases of spirits wine, boscaí fíon/biotáile   1.00
Small Trailer/Leantóir beag    Return/Fillte 20.00
  Single/Slí amháin 10.00

Cape Clear Island Ferry Service,

From Baltimore,

Skibbereen,

West Cork,

Ireland.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923