View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Diolachán Siomaint – Sale of Cement

Tá socrú déanta go mbeidh málaí siomaint le fáil ón gComharchumann ón gCeadaoine seo chugainn, 16 Meitheamh ar chostas €6 an mála. Tá sé seo ar aon dul le costas malaí a sheacadadh sa bhád farantóireachta ( €5.40 móide €.60 lasta) agus tá siúl againn go mbeidh an seirbhís mar chabhair do dhaoine a bhíonn ag lorg cúpla mala siomaint ó am go ham. Tá Seirbhís Farantóireacht an Chailin Óir/Naomh Ciarán 11 Oileán CHléire Teo buíoch don Comharchumann as an seirbhís seo a sholáthar d’fhonn dul i ngleic lies na deacrachtaí éagsúal ata ann faoi láthair maidir le hiompar lasta. An arrangement has been made by the Comharchumann to provide bags of cement from next Wednesday at €6 per bag. This is comparable to the cost of delivering bags by ferry (€5.40 plus €.60 cargo) agus we hope that this service will facilitate those looking for small amounts of cement from time to time. The Cailín Óir/Naomh Ciarán 11 Oileán Chléire Teo Ferry Service appreciates this initiative by the Comharchumann to alleviate some of the present difficulties regarding the transport of cargo.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923