View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Lasta - Cargo - Deardaoine 17 Meitheamh - Thursday 17 June

Tá seans ann go gcuirfear moill ar an seirbhís ro ro go Cléire ar an Deardaoine seo chugainn 17 Meitheamh de bharr go bhfuil obair le deanamh ar an sleamhnán nua i nDun na Séad ag lag trá. Úsáidfear an Dún Aengus má cuirtear móill ró mhór ar an ro ro. There is the possibility of a delay in the ro ro service next Thursday 17 June due to works required on the new slip in Baltimore at low tide. The Dun Aengus will be used instead of the ro ro if the delay is excessive.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923