View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Síneadh mí le Conradh Farantóireachta ChléireA months extension to Cape Clear Ferry Contract

Tá sé fógartha ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta go bhfuil síneadh míosa curtha leis an gconradh reatha atá i bhfeidhm chun seirbhís farantóireachta a chur ar fáil d'Oileáin Chléire. Tá an síneadh ama seo a thabhairt don Roinn chun na tairiscintí atá faighte i leith an chonartha nua a mheasúnú. Tá sé i gceist go mbeidh conradh nua 8 mbliana i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2011 agus déanfar fógra i leith an chonartha seo roimh dheireadh na míosa seo. The Department of Community Equality and Gaeltacht Affairs has announced that it has extended the existing contract for the Oileán Cléire ferry service by one month. This has been done to allow the tenders for the new contract to be evaluated. It is intended that a new 8 year contract for the service will commence on the 1 January 2011. An announcement in regard to the new contract will be made by the end of November.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923