View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Fógra – Notice - TranquilityCailín Óir6.12.2010

Under the tender to commence on 1.1.2011 the Tranquility is nominated as the main vessel for Oileán Chléire until the arrival of the Island Princess in March. Presently the appropriate steps are being taken to have the vessel recertified and to make arrangements for her transfer. It is planned to move her before the Christmas holiday but she will not go into service until the New Year. Faoin tariscint atá le tosú ar an 1.1.2011 tá an Tranquility ainmnithe mar an príomh bád ag freastal ar Oileán Chléire go dtí teacht an ‘Island Princess’ I Márta. Faoi láthair tá na céimeanna caoi á thogaint ceadúnais a réiteach agus an bád a aistriú go dtí an ceantar seo agus táthar ag siúl e seo a bheith déanta roimh saoire na Nollaig. Ní rachaidh an bád sa tseirbhís áfach go dtí an bhliain nua. Séámus Ó Drisceoil, Secretary/Rúnaí

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923