View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Fógra – Lasta Trom go Cléire – Bealtaine go Meán Fómhair

Meabhraimíd dár gcustameirí go mbeidh an seirbhís ro ro ag feidhmiú arís i mbliana uair sa tseachtain ó 1 Bealtaine go 30 Meán Fómhair. Iarrtar oraibh an seirbhís seo a usáid chomh mór agus is féidir é d’fhonn brú an choiméad den seirbhís paisinéir/lasta. Beidh an ro ro ag fágáil Dún na Séad gach Máirt idir 2 agus 2.30 pm agus filleadh ón Oileán idir 3.30 agus 4pm. Ba cheart teagmháil go díreach le Vince Ó Drisceoil ag 087-2447828 nó glaoch go díreach ar an ro ro ag 087-6402026. Má tá aon cheist ag éinne is féidir teagmháil linn san Oifig ag 39159 agus deanfar gach iarracht é a réiteach. Chomh maith le seo meabhrítear daoibh go mbeidh an seoladh ó Dún na Séad ar maidin ar ais go dtí 10.30 am faoi mar a bhí anuraidh. Séamus Ó Drisceoil, Rúnaí.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923