View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Seirbhís Farantóireachta Corcaigh Swansea ar lár

Is cúis diomá do Sheirbhís Farantóireachta Oileán Chleire gur theip ar iarrachtaí an Scrúdaitheoir an Seribhís Farantóireachta ‘Fastnet Line’, ( Corcaigh-Swansea)a shábháil agus go bhfuil an ghnó i seilibh glacadóir anois. Thug Pobal Oileán Chléire agus scarschealbhoirí Seibhís Farantóireacht an Chailin Óir ach go háirithe tacaíocht nach beag don tiuonscnamh seo le infheistíocht thar €30,000. Fágann sé seo go raibh infheistíocht níos airde, de réir daonnra ag Oileán Chléire ná aon cheantar nó baile eile sa réigiún. Spreag an fiontar fad radharcach seo dóchas agus tacaíócht tríd an réigiún le linn laethanta tosaigh an ghéircheim eacnamaíochta atá ann faoi láthair. Tréaslaimíd agus glacaimíd buíochas leo siúd ar fad a d’oibrigh gan staonadh chun an tiocnscnamh seo a chur chun chinn

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923