View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Tá do chabhair ag teastáil ó Ghrúpa na gCrann

Tá Grúpa na gCrann ag beartú a meitheal bliaintiúil don Satharn 25 Feabhra seo chugainn ag meán lae agus táthar ag lorg an méid cabhair is féidir chuige seo. Deanfear an phlandáil seo mór thimpeall an chosán nua atá lastíos de Thig Fhachtna & Helen. Iarrtar ar dhaoine a spáid, féin agus úrlisí oiriunach eile a thogaint leo. Fáilte roimh chách, idir óg agus aosta.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923